środa, 25 maja 2016

Stawianie balaski PCV na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie oprócz kilku wypadków.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Balaski z Winylu na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ploty PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak planowane ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak proponowane plot z plastiku na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz